TỔNG HỢP TRỌN BỘ PHẦN MỀM LED

Các phần mềm LED quảng cáo được Update liên tục, Các bạn chú ý cập nhật thường xuyên để có những phần mềm phục vụ công việc tốt nhất

Made Software User
Manual
   Video     Download Note Card
Colorlight Phần mềm LED Vision 6.0 Tại đây Tại đây Tại đây Card A5 …
  Phần mềm LED Vision 5.0 Tại đây Tại đây Tại đây Card A5…
  Phần mềm LEDShow T9 11.30 Tại đây Tại đây Tại đây Card A8…
  Phần mềm LEDShow T9 11.32 Tại đây Tại đây Tại đây Card A8…
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Listen Phần mềm LED Mplayer 1.19 Tại đây Tại đây Tại đây Card Q1-75…
  Phần mềm LED Mplayer 2.0.1 Tại đây Tại đây Tại đây Card Q1-PLUS…
 Phần mềm LED Mplayer 3.0.3 Tại đây Tại đây Tại đây Card Q1-PRO…
  Phần mềm LED Player 6.0 Tại đây Tại đây Tại đây Card W2, W4, W8….
  App smartphone điều khiển LED ma trận Wifi LS Tại đây Tại đây Tại đây Card W2, W4, W8….
  Phần mềm LED SyncPlayer điều khiển mạch LS Tại đây Tại đây Tại đây Card thu- phát LS
  Phần mềm Driver Ugreen Hỗ trợ USB sang Lan 3.0 Tại đây Tại đây Tại đây
  Cấu hình toàn bộ cho Card LS Q1 Plus Tại đây Tại đây Tại đây
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Linsn

Phần mềm LED Studio 12.64 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm LED Studio 12.65 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm LedSet 2.6.1 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm LedSet 2.7.6.0505 Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
  Phần mềm LedSet 2.7.8.0721 New* Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
Phần mềm LedSet 2.7.10.0519 New* Tại đây Tại đây Tại đây Linsn
Phần mềm LedSet 2.7.11 New* Tại đây Tại đây  Tại đây
Made Software User
Manua
Video Download Note Card
Phần mềm LED NovaLCT-V5.3.1 Tại đây Tại đây Tại đây NovaStar
  Phần mềm LED NovaLCT-V5.3.0 Tại đây Tại đây Tại đây NovaStar
  Phần mềm LED NovaLCT-V5.2.2 Tại đây Tại đây Tại đây NovaStar
  Cấu hình Card NovaStar cho Module LED Hãng Cailiang Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Cấu hình Card NovaStar cho Module LED Hãng GKGD Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Cấu hình Card NovaStar cho Module LED Hãng Qiangli Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Cấu hình Card NovaStar cho Module LED Hãng MST Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
ZDEC Phần mềm LED Manager 2010 hãng ZDEC Tại đây Tại đây Tại đây
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
vMix

vmix ledbeco

 

Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 11  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 14  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 17  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 19  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 20  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
  Phần mềm trình chiếu màn LED Vmix 21  full Crack Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
Phần mềm vMix 22 full Crack Ver 1 chuyên Livestream
(Note: Phiên bản không cần cài lại WIN
Phiên bản Fix lỗi Video nền xanh , LiveStream nền xanh
Phiên bản Không bị bật ra ngoài khi khởi động phần mềm)
Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
Phần mềm vMix 23  full Crack Ver 2 chuyên Livestream
(Note: Phiên bản không cần cài lại WIN
Phiên bản Fix lỗi Video nền xanh , LiveStream nền xanh
Phiên bản Không bị bật ra ngoài khi khởi động phần mềm)
Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
Phần mềm trình chiếu màn LED vMix 24  full Crack
Phiên bản mới nhất 2021 by LEDBECO
Phiên bản vMix 24.0.0.67 Crack hiệu quả, ổn định
(Note: Phiên bản không cần cài lại WIN
Phiên bản Fix lỗi Video nền xanh , LiveStream nền xanh
Phiên bản Không bị bật ra ngoài khi khởi động phần mềm)
Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
Phần mềm trình chiếu màn LED vMix 25  full Crack
Phiên bản mới nhất 2023 by LEDBECO
Phiên bản vMix 25.0.0.34 Crack hiệu quả, ổn định
(Note: Phiên bản không cần cài lại WIN
Phiên bản Fix lỗi Video nền xanh , LiveStream nền xanh
Phiên bản Không bị bật ra ngoài khi khởi động phần mềm)
 Tại đây  Tại đây  Tại đây LEDBECO.VN
Phần mềm trình chiếu màn LED vMix 26  full Crack
Phiên bản mới nhất 2023 by LEDBECO
Phiên bản vMix 26.0.0.34 Crack hiệu quả, ổn định
(Note: Phiên bản không cần cài lại WIN
Phiên bản Fix lỗi Video nền xanh , LiveStream nền xanh
Phiên bản Không bị bật ra ngoài khi khởi động phần mềm)
 Tại đây  Tại đây  Tại đây LEDBECO.VN
App APK NDI Androi – vMix Tại đây Tại đây Tại đây LEDBECO.VN
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
LED Eventresolume Phần mềm trình chiếu màn LED ArKaos GrandVJ V2.12 Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Resolume Arena 5.1.4 full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Resolume Arena 6.0.1 full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Resolume Arena 7.0.1 full Crack Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
  Phần mềm trình chiếu màn LED Creator R5 MAGNIMAGE Tại đây Tại đây Tại đây BY LED BECO
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
LED 4U Phần mềm LED 4U điều khiển mạch vẫy Tại đây Tại đây Tại đây Mạch vẫy 8k, 12k, 16k…..
  Phần mềm lập trình led Full nháy theo nhạc MAGIC v471 Tại đây Tại đây Tại đây MagicV4
  Phần mềm lập trình led Full nháy theo nhạc MAGIC v5544 Tại đây Tại đây Tại đây MagicV5
  Hiệu ứng tổng hợp cho mạch nháy theo nhạc Magic 4u Tại đây Tại đây Tại đây BY LED 4U
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
LED Edit

Phần mềm LED Edit 2014 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LED Edit 2016 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LED Edit 2017 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LED Edit 2018 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LED Edit 2019 Tại đây Tại đây Tại đây
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Onbon Phần mềm LedShowTW 2014 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LedShowTW 2015 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LedShowTW 2016 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LedShowTW 2017 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LedShowTW 2018 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LedShowTW 2019 (Phiên bản nâng cấp của LedShowTW 2017 ) Tại đây Tại đây Tại đây X-W16…
  Phần mềm LedShowX 2019 Tại đây Tại đây Tại đây X-W2; X-W4;
Tại đây Tại đây Tại đây X-W16…
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( Android) Tại đây Tại đây Tại đây X-W2; X-W4;
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( IOS) Tại đây Tại đây Tại đây X-W2; X-W4;
  Firmware for X-U series ( Version:V20200402 ) Tại đây Tại đây Tại đây Upgrade Firmware X-U
  Firmware for X-W series ( Version:V20200402 ) Tại đây Tại đây Tại đây Upgrade Firmware X-W
  Phần mềm LedShowTV 2019 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm Driver USB to RS232 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm LedshowYQ 2018 Tại đây Tại đây Tại đây BX Y02; BXY04 ;BX Y08..
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( Android) Tại đây Tại đây Tại đây BX Y02; BXY04 ;BX Y08..
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch BX ( IOS) Tại đây Tại đây Tại đây BX Y02; BXY04 ;BX Y08..
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Huidu Phần mềm Led Huidu HD2016 Tại đây Tại đây Tại đây For Single Color Controller
  Phần mềm Led Huidu HD2018 Tại đây Tại đây Tại đây E6x/W6x/W0x/S6x/U6x/G6x
  Phần mềm Led Huidu HD2020 Tại đây Tại đây Tại đây E6x/W6x/W0x/S6x/U6x/G6x
  Phần mềm Led Huidu HDPlayer V6.3.13.0 Tại đây Tại đây Tại đây (D10,D20,D30,C10,C30,
A30,A30+,A601,A602,A603)
  Phần mềm Led Huidu HDPlayer V7.2.5.0 Tại đây Tại đây Tại đây A60x/Ax/A30/A30+/Cx5/
Cx0/Dx5/Dx0/D0x/T901
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch HD ( Android) LEDArt 2.7.5.0 Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
  APP Smartphone  điều khiển LED ma trận mạch HD ( IOS) LEDArt Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
BECO Phần mềm Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận link 1
(Pass WIFFI: BC888888)
Tại đây Tại đây Tại đây BW2, BW4, BW8, BW16…
BW2-75, BW5-75….
Phần mềm Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận link 2
(Pass WIFFI: BC888888)
Tại đây Tại đây Tại đây BW2, BW4, BW8, BW16…
BW2-75, BW5-75….
APP Smartphone Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận (Android) Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
APP Smartphone Led  BECO Controll 2019 điều khiển mạch Ma trận (IOS) Tại đây Tại đây Tại đây All Card WIFI Single Color
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Phần mềm Corew Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm Camtasia 2021 Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm Smaart V7 Full Crack

 

 

Phần mềm Smaart V8 Full Crack

Tại đây

 

 

Tại đây

Tại đây

 

 

Tại đây

Tại đây

 

 

Tại đây

  Driver Sound Card Behringer U-PHORIA Tại đây Tại đây Tại đây
  Phần mềm UltraViewer 6.1 Tại đây
  Phần mềm Winrar 64bit Tại đây
 Phần mềm Internet Download Manager (IDM) Tại đây
Phần mềm Virtual Audio Cable Free 2021 Tại đây Tại đây Tại đây
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Phần mềm Onefull pro Tại đây Tại đây Tại đây
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Ledsign Phần mềm Led full cho mạch Full mini Ledsign V4.0 Tại đây Tại đây Tại đây Full mini Ledsign 2018
  Phần mềm Led full cho mạch Full mini Ledsign V5.0 Tại đây Tại đây Tại đây Full mini Ledsign 2019
  Phần mềm Led full cho mạch Full mini Ledsign V6.0 Tại đây Tại đây Tại đây Full mini Ledsign 2020
Made Software User
Manual
Video Download Note Card
Đồng hồ hẹn giờ điện tử AL 20 chế độ Tại đây Tại đây Tại đây
Processor LVP605 Tại đây Tại đây Tại đây