Bộ xử lý hình ảnh LVP 7000 – PROCESSOR VDWALL LVP 7000

40.000.000 

4×CVBS
4×VGA(RGBHV)
4×DVI(VESA/ CEA-861)
4×SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI)

 

Gọi điện thoại
0977.63.39.36