Mạch Huidu HD W60-75 WIFI- Điều khiển ma trận wifi

350.000 

HD-W60 USB + Wifi 2

HUB12 & 2 * HUB08

Màu đơn (1024 * 32 pixel)

Màu kép (512 * 32 pixel)

Gọi điện thoại
0977.63.39.36