Bộ xử lý hình ảnh LVP 919 – PROCESSOR VDWALL LVP 919

16.000.000 

2×CVBS
1×VGA(RGBHV)
2×DVI(VESA / CEA-861)
2×HDMI(VESA / CEA-861)
1×SDI(HD-SDI / 3G-SDI)(optional

 

Gọi điện thoại
0977.63.39.36