Bộ xử lý hình ảnh LVP 615S – PROCESSOR VDWALL 615S

19.000.000 

– Video Input: 2 DVI, 4 HDMI, 2 VGA, 2 CVBS, 1 DVI_Loop
– Video Output: 2 DVI, 2 interface
– Audio Input: 4 HDMI, 3.5mm audio interface *6
– Audio Output: 3.5mm audio interface
– PC Control Interface: 1 USB, 1 Rj45
– U Disk Upgrade Interface : 1 USB
– LCD : 2.8 inch LCD
– Keys: 24
– Rotary Knob: 1
– Sending Card Slot: 4

Gọi điện thoại
0977.63.39.36