Card nhận online Linsn RV908 – receiving card Linsn

320.000 

  • Phương thức giao tiếp: Cáp USB, LAN, DVI
  • Phạm vi quản lý: 1.3 triệu pixel
  • Điểm nổi bật: Card phát online linsn
  • Lưu ý: Dùng đúng nguồn điện yêu cầu. Tương thích card thu Lisn
  • Phần mềm tương thích: LedStudio, LedSet.
Gọi điện thoại
0977.63.39.36