Bộ xử lý hình ảnh VP-2000- Processor listen VP-2000

Giá: Liên Hệ

–  Video input: DVIx1, HDMIx1, VGAx1, CVBSx2, USB/SDI (optional)
– Video output: DVIx1, LED Outx2
– Audio input: HDMIx1, DVIx1, 3.5mm audio interface x1
– Audio output: 3.5mm audio interface x1
– PC control interface: USBx1
– USB upgrade: USBx1
– LCD screen: 2.4inches full color LCDx1
– Key: x18
– Knob: x1

Gọi điện thoại
0977.63.39.36